Bendrosios sąlygos

Skelbimas – tai pranešimas, kuriuo galima parduoti, pirkti, nuomoti, dovanoti, skolinti, ieškoti ir siūlyti įvairias prekes bei paslaugas.

Registruotas vartotojas – bet kuris svetainės lankytojas, kuris pats užpildė registracijos formą.

Atsakomybė.
Naudodamasis svetaine Vartotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su šios svetainės sąlygomis ir taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Vartotojas yra visiškai atsakingas už jo patalpintus skelbimus, jų turinį ir jo atliktus veiksmus.
 „Siauliuskelbimai.lt“ teikia tik virtualią erdvę ir technines priemones informacijai svetainėje patalpinti ir yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl Vartotojo veiksmų. Už patirtą žalą ar įsigijus nekokybišką prekę šioje svetainėje atsako Vartotojas, kuriam priklauso skelbimas. 
Jei „Siauliuskelbimai.lt“ svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, „Šiauliuskelbimai.lt“ nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą.
„Siauliuskelbimai.lt“ nekontroliuoja ir nėra atsakinga už svetainės kitų vartotojų, lankytojų ar trečiųjų šalių turinį, kurį Vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis svetaine.

Asmens duomenys.
„Siauliuskelbimai.lt“ turi teisę teikti pagalbą atitinkamiems teisėsaugos organams ir kitiems įgaliotiems asmenims, tiriantiems galimas nusikalstamas veikas, susijusias su skelbimais. Skelbimus patalpinę arba už juos atsakingi asmenys gali būti surasti pagal jų naudojamą IP adresą. Tokie skelbimai bus blokuojami.
„Siauliuskelbimai.lt“ įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
Vartotojas registruodamasis svetainėje atitinkamuose „Siauliuskelbimai.lt“ pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti registracijos įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Užsiregistravęs Vartotojas atsako už savo prisijungimo duomenų, prisijungimo vardo ir slaptažodžio, perdavimą tretiesiems asmenims.
Vartotojas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi „Siauliuskelbimai.lt“ tikslais.
Siekiant užtikrinti visišką duomenų saugumą mūsų įmonė yra registruota "Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos" registre.

Elektroninis paštas.
Vartotojai privalo nurodyti galiojantį ir naudojamą savo elektroninio pašto adresą. Net jei dėl skelbime pateikiamų pasiūlymų su jumis galima susisiekti tik skelbime nurodytu telefono numeriu, registruojantis (siekiant identifikuoti vartotoją ar nusiųsti pranešimus, susijusius su registracija bei skelbimais) būtina nurodyti el.pašto adresą.

Vartotojo teisės.
Vartotojas turi teisę užsiregistruoti „Siauliuskelbimai.lt“ šių taisyklių nustatyta tvarka.
Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, susisiekdamas su „Siauliuskelbimai.lt“.

Siauliuskelbimai.lt“ teisės.
Jei Vartotojas bando pakenkti svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, „Siauliuskelbimai.lt“ turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jo galimybę naudotis svetaine arba išskirtiniais atvejais panaikinti Vartotojo registraciją.
Susidarius svarbioms aplinkybėms, „Siauliuskelbimai.lt“ pasilieka teisę laikinai arba iš viso nutraukti skelbimų svetainės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Vartotojui.
„Siauliuskelbimai.lt“ gali tikrinti Vartotojo gaunamą ir perduodamą informaciją, siekiant aptikti ir apsaugoti svetainę nuo nepageidaujamo ar taisykles pažeidžiančio turinio ir tokį turinį gali šalinti arba blokuoti.
„Siauliuskelbimai.lt“ pasilieka teisę keisti taisykles. Apie taisyklių pakeitimą Vartotojui bus pranešta paskelbiant apie tai svetainėje.

Siauliuskelbimai.lt“ įsipareigojimai.
„Siauliuskelbimai.lt“ įsipareigoja šiose taisyklėse ir skelbimų svetainėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Vartotojui galimybę naudotis skelbimų svetainės „Siauliuskelbimai.lt“ teikiamomis paslaugomis.
„Siauliuskelbimai.lt“ įsipareigoja gerbti Vartotojo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Vartotojo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Prisijungti
Vartotojas
Slaptažodis
or Registracija
Pamiršote slaptažodį? Priminti