Taisyklės

Draudžiama dėti skelbimus, kurie susiję su toliau nurodytu turiniu:

·       erotinio turinio medžiagą arba nuotraukas;
·       medžiagą arba nuotraukas kurstančias tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą;
·       autorines teises pažeidžiančius muzikos kūrinius, filmus, programinę įrangą bei kitas prekes;
·       chemines medžiagas, galinčias sukelti pavojų gyvybei, sveikatai arba aplinkai;
·       narkotines ir psichotropines medžiagas, taip pat kitas medžiagas naudojamas kaip narkotikų pakaitalai;
·       bet kokius vaistus;
·       žmogaus arba gyvūnų organus;
·       bankų dokumentus;
·       programinės įrangos, kuriai nesuteikta licencija, bandomąsias, nemokamas, laikinai nemokamas bei pasibaigusio autorinių teisių galiojimo versijas;
·       programinę įrangą arba medžiagą, pritaikytą vykdyti teisės aktus pažeidžiančią veiklą;
·       informaciją, kuri:
·       leidžia arba palengvina pavojingų medžiagų gamybą arba įsigijimą;
·       pažeidžia galiojančius teisės aktus arba yra slapta;
·       leidžia arba palengvina galiojančių teisės aktų pažeidimą;
·       nemokamų interneto portalų, juose sukurtų paskyrų, kvietimų naudotis šių portalų paslaugomis bei sukurti juose paskyras, nemokamas elektroninio pašto paskyras;
·       asmens duomenis;
·       žvejybos įrangą, ginklus ir šaudmenis, kurių laikymui arba prekybai būtina gauti atitinkamą leidimą arba juos registruoti bei kurių laikymą ar prekybą riboja Lietuvos Respublikos teisės aktai;
·       transporto priemonių dokumentus;
·       kitas prekes ir/ar paslaugas, kurių prekyba yra uždrausta ar ribojama, joms reikalingos atitinkamos licencijos ar leidimai, kurių vartotojas neturi, arba tokios licencijos ir leidimai nesuteikia teisės tokias prekes ir/ar paslaugas parduoti elektroninėmis ryšio priemonėmis, įskaitant internete;
·       taip pat bet kokias kitas prekes ir/ar paslaugas, kai jų prekybą, įskaitant internete, draudžia teisės aktai.
*Pažymėtina, kad šis sąrašas nėra galutinis, todėl Vartotojas siūlydamas įsigyti ir/ar parduoti prekes ir/ar paslaugas, kai prekyba jomis galimai pažeidžia teisės aktus, veikia išimtinai savo rizika, ir ši svetainė jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už tokių skelbimų turinį.
*Šioje svetainėje skelbimus gali talpinti fiziniai asmenys, įmonės, įstaigos, organizacijos ir kt.
*„Siauliuskelbimai.lt“ skelbimus galite talpinti nemokamai. Šioje svetainėje kasdien galėsite nemokamai atnaujinti, redaguoti arba pašalinti savo skelbimą.
*Svetainėje teikiama informacija, kuria siūloma parduoti, pirkti, nuomoti, dovanoti, skolinti, ieškoti ar siūlyti prekes bei naudotis paslaugomis.
*Skelbimuose galima siūlyti tik tokias prekes ir paslaugas, kurios nepažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Skelbimo pavadinimas turi apibūdinti tik siūlomą prekę ar paslaugą. Skelbime galima pateikti informaciją, kuri yra susijusi tik su siūloma preke ar paslauga. Skelbime galima pateikti nuorodas, tačiau jos turi būti susijusios tik su siūloma preke ar paslauga. Vartotojai yra atsakingi už savo skelbimų turinį ir jų tikrumą. Skelbimai turi būti parašyti taisyklinga lietuvių kalba, be klaidų. Skelbimas turi būti patalpintas jam tinkamoje kategorijoje. Viename skelbime galima siūlyti tik vieną prekę ar paslaugą ir negali būti kelių vienodų skelbimų. Skelbime pateikiamos nuotraukos turi vaizduoti tik siūlomą prekę ar paslaugą. Talpinant skelbimą reikia nurodyti visus reikiamus duomenis.
*Negalima kopijuoti kitų skelbimų nuotraukų bei informacijos, kadangi taip pažeidžiamos autorinės teisės.
*Jei „Siauliuskelbimai.lt“ susidūrėte su melagingu skelbimu, nedelsiant kreipkitės į svetainės administraciją ir skelbimas bus pašalintas. Jei dėl skelbimo autoriaus kaltės patyrėte moralinę arba finansinę žalą, turite teisę kreiptis į teisėsaugos institucijas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
*Skelbimai turi atitikti nurodytas taisykles, kitaip nebus publikuojami.
*Skelbimus gali talpinti tik svetainėje registruoti vartotojai.
Prisijungti
Vartotojas
Slaptažodis
or Registracija
Pamiršote slaptažodį? Priminti